روش استفاده سیفتی باکس بهداد طب

روش استفاده سیفتی باکس بهداد طب

روش استفاده سیفتی باکس بهداد طب

سیفتی باکس مورد استفاده برای مراکز درمانی است، و برای پیشگیری از هر نوع آلودگی از این محصول استفاده می شود.

هنگامی که ۳/۴ از سیفتی باکس پر شد، درب آن باید بسته شود، و باید از طریق دفن یا سوزاندن از بین برود.

 

 
آواتار نویسنده

درباره نویسنده

افزودن دیدگاه0