کنترل عفونت در بیمارستان ها

کنترل عفونت در بیمارستان ها

کنترل عفونت در بیمارستان ها

عفونت بیمارستانی یکی ازمعضلات قرن حاضر میباشد طی سالهای اخیر باعث ایجاد عفونت های مقاوم  و شدید بیمارستانی  شده است. براساس آمار اعلام شده سالانه حدود دو میلیون مورد عفونت بیمارستانی در آمریکا به وقوع می پیوندد. میزان مرگ ومیر به دنبال عفونت بیمارستانی نیزاز۸/۱۴%تا۷۱% متغیربوده است.میزان شیوع عفونت بیمارستانی در بسیاری از کشورها در حدود ۱۰% گزارش شده است.عفونتهای مهم ایجاد شده عبارت اند از: • عبارتندازعفونت دستگاه ادراری–زخم جراحی – دستگاه تنفس تحتانی و خون.

 • عفونتهای بیمارستانی درسال۱۹۹۵درآمریکاهزینه ای معادل۴/۵ میلیارد دلار در برداشته است.

 • اهمیت عفونتهای بیمارستانی را میتوان از دو جنبه طول دوره بیماری و اشغال تخت بررسی کرد.

 • تعداد روزهای اضافی که هربیماربعلت عفونت بیمارستانی در بیمارستان بستری می شود درحدود ۲ الی ۲۴ روز تخمین زده     می شود که برای هر بیمار هزینه ای معادل ۲۵۰ الی ۳۰۰۰ دلار در بر دارد.


عفونت چیست ؟


فرایندی که در طی آن عامل بیماریزا به میزبان حساس حمله کرده،رشد و تکثیر یافته و باعث آسیب رساندن به میزبان می شود.عفونت بیمارستانی:


عفونتی که ۴۸تا۷۲ ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد می شود به شرط آنکه در زمان پذیرش،فرد علایم آشکار عفونت را نداشته و بیماری در دوره کمون خود نبوده باشد.مخازن بیماری (Reservoirs) :


محلی است که عامل عفونی می تواند در آنجا زنده مانده، رشد و تکثیر یابد و منتظر بماند تا بتواند به میزبان حساس منتقل شود.مخازن شایع عفونت عبارتند از:


- انسان        ۲- حیوان        ۳- گیاهان         ۴- خاک         ۵- آب          ۶- مواد آلی          ۷- وسایل بیجان


در بیمارستان مخازن شایع عفونت عبارتند از:


بیماران                          ۲- پرسنل پزشکی                        ۳- تجهیزات                                ۴- محیطدستورالعمل برای کاهش مخازن عفونت در بیمارستان: • به هنگام استحمام بیمار: برای پاک کردن و زدودن ترشحات- درناژ- عرق یا رسوبات بدن از اب وصابون استفاده کنید.

 • مواد پانسمان: پانسمان الوده و خیس را تعویض کنید.

 • سرسوزنهای آلوده: سرنگها و سرسوزنهای بدون درپوش را در ظروف مقاوم به سوراخ شدن قرار دهید.

 • مواد آلوده: این مواد را در کیسه های نفوذ ناپذیر قرار دهید.

 • میز و یونیت بیمار: سطح میز کنار تخت و یونیت بیمار پاک و خشک باشد.

 • محلولهای داخل بطری: وقتی در بطری را باز کردید تاریخ آن را یادداشت کنید،در آن را محکم ببندید و بیش از زمان

 • مدت لازم در آن را باز نگذارید.

 • زخم های جراحی:مسیر لوله های درناژ کننده و کیسه های جمع کننده مواد تخلیه شده ، باز باشند.

 • ظروف و کیسه های درناژ: ظروف بطور روتین تخلیه گردد و سیستم درناژ را در سطحی پائین تر از محلی که درناژ        می شود قرار دهید مگر اینکه سیستم کلامپ باشد.


برای انتقال عفونت دربیمارستان سه عنصر باید فراهم شوند: • منبع ارگانیسم های عفونت زا

 •  میزبان حساس

 •   راه انتقال


BTEM در زمینه کنترل عفونت در بیمارستان ها با سالها تجربه در خدمت شماست.


مدیریت دفع پسماندهای بیمارستانیاهداف: •  حفظ سلامت عمومی و محیط ‌زیست در مقابل اثرات نامطلوب‌پسماندهای پزشکی.

 •  اطمینان از مدیریت اجرایی مناسب و ضابطه مند پسماندهای پزشکی.

 •  ایجاد رویه‌ای مناسب و ضابطه مند برای تولید، حمل، نگهداری، تصفیه، امحا و دفع پسماندهای پزشکی.


کلیه زباله های تولید شده دراین مرکز بطور کلی به چهار نوع دسته بندی می گردد:


۱- زباله های معمولی (شبه خانگی)


۲- زباله های عفونی


۳- زباله های نوک تیز وبرنده


۴- زباله های پرتوزا (رادیواکتیو)


۱ –  زباله شبه خانگی به مواد دفعی اطلاق می گردد که حاصل اقدامات غیر درمانی وغیرتشخیصی می باشد از قبیل زباله های تولید شده در واحدهای اداری – ایستگاه پرستاری – رختکن پرسنل – پاویونها – آشپزخانه – ضایعات حاصله از فعالیتهای باغبانی و غیره که اینگونه زباله ها در ظروف زباله آبی با کیسه زباله مشکی دفع خواهد گردید.


۲–  زباله های عفونی (خطرناک) به کلیه پسماندهائی اطلاق می گردد که حاصل فعالیتهای پرستاری و پزشکی  می باشد و بطور کلی هر چیزی که با خون و یا سایر ترشحات بیمار آغشته و یا آلوده شده باشد.(لازم به ذکر است که ست سرم وبطریهای سرم در صورتی که به طور واضح آلوده به خون و سایر ترشحات بیماران نباشند، جزو زباله های معمولی طبقه بندی می شوند.) این زباله ها در ظروف زباله زرد با کیسه زباله زرد رنگ و همچنین ظروف زباله نصب شده بر روی ترالی های دارو تزریق دفع خواهد گردید. لازم به توضیح است که هنگام انجام پروسیجرهای پرستاری و پزشکی بایستی از ترالی استفاده نمود و ضایعات حاصله نیز بلافاصله در ظروف زباله نصب شده بر روی ترالی  دفع گردد.


۳-  زباله های نوک تیز وبرنده که به کلیه نیدلها- تیغ بیستوری- پوکه های آمپول و بطور کلی هر جسم تیز و برنده(چه آلودهد باشد یا نباشد) اطلاق می گردد که بایستی هنگام دفع در ظروف مقاوم به سوراخ شدگی (سیفتی باکس) دفع گردد وقبل از پرشدن کامل ظروف  (بعد از پر شدن  سه چهارم  safety box ) ، در آنها محکم بسته شده و به محل امحاء زباله حمل گردد.


۴- زباله های پرتوزا (رادیواکتیو) به انواع سرنگها- نیدلها- ویالها و بطورکلی وسائلی که با مواد رادیو اکتیو آغشته شده و تماس داشته اند و هم اکنون بعنوان زباله تلقی می شوند،اطلاق می گردد که در محفظه های سربی دفع می گردند.بطور خلاصه نحوه تفکیک – جمع آوری- بی خطرسازی - حمل و دفع زباله ها به شرح زیر می باشد:


۱- مرحله تفکیک :در مرحله تفکیک ، زباله در مبدا تولید زباله بطور جداگانه تفکیک  می گردند ، به این ترتیب که زباله های معمولی در ظروف زباله آبی رنگ دردار و در داخل کیسه های مشکی و زباله های عفونی در ظروف زباله زرد رنگ دردار و در کیسه های زرد رنگ جمع آوری می گردد. همچنین زباله های نوک تیز وبرنده نیز در ظروف مخصوص این اشیا (safety box) جمع آوری گردیده و زباله های رادیواکتیو وپرتوزا نیز بطور جداگانه در محفظه های سربی مخصوص این زباله ها جمع آوری می گردند.


۲- مرحله جمع آوری:کلیه زباله های جمع آوری شده به تفکیک همه روزه در ۳ یا ۴ نوبت (ودر صورت لزوم بیشتر) بصورت جداگانه جمع آوری می شوند وکلیه کیسه ها ی زباله گره زده می شوند. همچنین safety box ها نیز قبل از پر شدن کامل (بعد از پر شدن     safety box )جایگزین شده ودرپوش safety box ها نیز بطور کامل بسته می شود.


۳- حمل :کلیه زباله های جمع آوری شده به وسیله ترالی های مخصوص حمل زباله که در حال جایگزینی با ترالی هائی از جنس پلاستیک و چرخدار ودرپوش دار مخصوص حمل زباله می باشند، به محل جمع آوری موقت زباله ها حمل گردیده وبه تفکیک در آن محل قرار می گیرند.


۴- بی خطرسازی :در این مرحله زباله های عفونی توسط دستگاههای اتوکلاو مخصوص تحت فرایند استریلیزاسیون و  بی خطرسازی قرار گرفته و پس از اتمام فرایند،زباله های بی خطر شده در کنار پسماندهای معمولی جهت دفع نهائی قرار می گیرند.


همچنین Safety boxها نیز در دستگاه بی خطرساز دارای سیستم خردکن ،ابتدا خردگردیده پس از  استریلیزاسیون  در کیسه های زباله جمع آوری و دفع می گردند.


۵- دفع زباله ها:کلیه زباله ها اعم از عفونی بی خطر سازی شده ومعمولی ،روزانه توسط کامیون مخصوص حمل زباله شهرداری بارگیری ودر خارج ازشهر دفن می گردد.


۶-  زباله های  پرتوزا  نیز  پس  از  جمع آوری  طبق  قوانین  سازمان  انرژی  اتمی  در  محفظه های  سربی تحویل سازمان


 
آواتار نویسنده

درباره نویسنده

افزودن دیدگاه0